مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی نهم / درس 1

پایه نهم - مطالعات اجتماعی
 • سوالات متن مطالعات اجتماعی نهم - درس اول / زمین، مهد زیبای انسان ها
  پرسش و پاسخ درس به درس مطالعات نهم / درس 24 - اقتصاد و بهره وری
  پرسش و پاسخ درس به درس مطالعات نهم / درس 23 - بهره وری چیست؟
  پرسش و پاسخ درس به درس مطالعات نهم / درس 22 - حقوق و تکالیف شهروندی
  پرسش و پاسخ درس به درس مطالعات نهم / درس 21 - نهاد حکومت
  پرسش و پاسخ درس به درس مطالعات نهم / درس 20 - آرامش در خانواده
  پرسش و پاسخ درس به درس مطالعات نهم / درس 19 - ارزش ها و کارکردهای خانواده
  پرسش و پاسخ درس به درس مطالعات نهم / درس 18 - هویت
  پرسش و پاسخ درس به درس مطالعات نهم / درس 17 - فرهنگ
  پرسش و پاسخ درس به درس مطالعات نهم / درس 16 - ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی
  پرسش و پاسخ درس به درس مطالعات نهم / درس 15 - انقلاب اسلامی ایران
  پرسش و پاسخ درس به درس مطالعات نهم / درس 14 - ایران در دوران حکومت پهلوی
  پرسش و پاسخ درس به درس مطالعات نهم / درس 13 - نهضت مشروطه
  پرسش و پاسخ درس به درس مطالعات نهم / درس 12 - در جست وجوی پیشرفت و رهایی از سلطهٔ خارجی
  پرسش و پاسخ درس به درس مطالعات نهم / درس 11 - تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران
  پرسش و پاسخ درس به درس مطالعات نهم / درس 10 - اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی
  پرسش و پاسخ درس به درس مطالعات نهم / درس 9 - ایرانی متحد و یکپارچه
  پرسش و پاسخ درس به درس مطالعات نهم / درس 8 - بی عدالتی و نابرابری در جهان
  پرسش و پاسخ درس به درس مطالعات نهم / درس 7 - جمعیت جهان
  پرسش و پاسخ درس به درس مطالعات نهم / درس 6 - زیست بوم ها در خطرند
  تازه های آموزشی
  دانلود کاربرگ اسمهای مفرد،مثنی،جمع عربی پایه هفتم
  فیلم تدریس آموزش علوم تجربی پایه ششم / فصل 1 - زنگ علوم
  فیلم تدریس آموزش مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس اول - دوستی
  سوالات متن درس مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس اول - دوستی
  پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی نهم / درس 1
  پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی هشتم / درس 1
  پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی هفتم / درس 1
  سوالات متن مطالعات اجتماعی نهم - درس اول / زمین، مهد زیبای انسان ها
  سوالات متن مطالعات اجتماعی هشتم - درس اول / تعاون 1
  دانلود سوالات متن درس و پاسخ فعالیت های کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم - درس 1
  سوالات متن مطالعات اجتماعی هفتم - درس اول / من حق دارم
  ارزشيابی هماهنگ استانی درس پيامهای آسمان (طرح جامع) پایه نهم - نوبت دوم سالتحصیلی 1401 + پاسخ تشریحی
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 20 -مرور فصل 1 -فرهنگ نوشتن / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 19 - اعداد صحیح / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کار در کلاس صفحات 17 - 18 - اعداد صحیح / نیک طاش

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir