مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

سوالات متن درس مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس اول - دوستی

پایه ششم - مطالعات اجتماعی
 • فیلم تدریس آموزش مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس اول - دوستی
  دانلود جزوه سوال و جواب مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس بیست و چهارم - خرّمشهر در دامان میهن
  دانلود جزوه سوال و جواب مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس بیست و سوم - خرّمشهر در چنگال دشمن
  دانلود جزوه سوال و جواب مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس بیست و دوم - مبارزه ی مردم ایران با استعمار
  دانلود جزوه سوال و جواب مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس بیست و یکم - استعمار چیست؟
  دانلود جزوه سوال و جواب مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس بیستم - مطالعه ی موردی
  دانلود جزوه سوال و جواب مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس نوزدهم - همسایگان ما
  دانلود جزوه سوال و جواب مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس هجدهم - دریا، نعمت خداوندی
  دانلود جزوه سوال و جواب مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس هفدهم - ویژگی های دریاهای ایران
  دانلود جزوه سوال و جواب مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس شانزدهم - لباس از تولید تا مصرف
  دانلود جزوه سوال و جواب مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس پانزدهم - انواع لباس
  دانلود جزوه سوال و جواب مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس چهاردهم - برنامه ریزی برای اوقات فراغت
  دانلود جزوه سوال و جواب مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس سیزدهم - برنامه ی روزانه ی متعادل
  دانلود جزوه سوال و جواب مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس دوازدهم - چرا فرهنگ و هنر در دوره ی صفویه شکوفا شد؟
  دانلود جزوه سوال و جواب مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس یازدهم - اصفهان، نصف جهان
  دانلود جزوه سوال و جواب مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس دهم - چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟
  دانلود جزوه سوال و جواب مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس نهم - پیشرفت های علمی مسلمانان
  دانلود جزوه سوال و جواب مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس هشتم - انرژی را بهتر مصرف کنیم
  دانلود جزوه سوال و جواب مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس هفتم - طلای سیاه
  دانلود جزوه سوال و جواب مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس ششم - محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف
  تازه های آموزشی
  دانلود کاربرگ اسمهای مفرد،مثنی،جمع عربی پایه هفتم
  فیلم تدریس آموزش علوم تجربی پایه ششم / فصل 1 - زنگ علوم
  فیلم تدریس آموزش مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس اول - دوستی
  سوالات متن درس مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس اول - دوستی
  پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی نهم / درس 1
  پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی هشتم / درس 1
  پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی هفتم / درس 1
  سوالات متن مطالعات اجتماعی نهم - درس اول / زمین، مهد زیبای انسان ها
  سوالات متن مطالعات اجتماعی هشتم - درس اول / تعاون 1
  دانلود سوالات متن درس و پاسخ فعالیت های کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم - درس 1
  سوالات متن مطالعات اجتماعی هفتم - درس اول / من حق دارم
  ارزشيابی هماهنگ استانی درس پيامهای آسمان (طرح جامع) پایه نهم - نوبت دوم سالتحصیلی 1401 + پاسخ تشریحی
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 20 -مرور فصل 1 -فرهنگ نوشتن / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 19 - اعداد صحیح / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کار در کلاس صفحات 17 - 18 - اعداد صحیح / نیک طاش

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir