مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

فیلم تدریس آموزش علوم تجربی پایه ششم / فصل 1 - زنگ علوم

پایه ششم - علوم تجربی
 • دانلود آزمون نوبت دوم علوم تجربی پایه ششم دبستان سالتحصیلی 1401 / درس 1 تا 14 + پاسخ تشریحی
  سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 14 - از گذشته تا آینده
  سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 13 - سالم بمانیم
  سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 12 - جنگل برای کیست؟
  سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 11 - شگفتی های برگ
  سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 10 - خیلی کوچک، خیلی بزرگ
  سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 9 - سفر انرژی
  سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 8 - طرّاحی کنیم و بسازیم
  سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 7 - ورزش و نیرو 2
  سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 6 - ورزش و نیرو 1
  سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 5 - زمین پویا
  سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 4 - سفر به اعماق زمین
  سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 3 - کارخانه ی کاغذسازی
  سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 2 - سرگذشت دفتر من
  سوال و جواب علوم پایه ششم / درس 1 - زنگ علوم
  دانلود جزوه و درسنامه آموزشی علوم پایه ششم / درس 14 - از گذشته تا آینده
  دانلود جزوه و درسنامه آموزشی علوم پایه ششم / درس 13 - سالم بمانیم
  دانلود جزوه و درسنامه آموزشی علوم پایه ششم / درس 12 - جنگل برای کیست؟
  دانلود جزوه و درسنامه آموزشی علوم پایه ششم / درس 11 - شگفتی های برگ
  دانلود جزوه و درسنامه آموزشی علوم پایه ششم / درس 10 - خیلی کوچک، خیلی بزرگ
  تازه های آموزشی
  دانلود کاربرگ اسمهای مفرد،مثنی،جمع عربی پایه هفتم
  فیلم تدریس آموزش علوم تجربی پایه ششم / فصل 1 - زنگ علوم
  فیلم تدریس آموزش مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس اول - دوستی
  سوالات متن درس مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس اول - دوستی
  پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی نهم / درس 1
  پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی هشتم / درس 1
  پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی هفتم / درس 1
  سوالات متن مطالعات اجتماعی نهم - درس اول / زمین، مهد زیبای انسان ها
  سوالات متن مطالعات اجتماعی هشتم - درس اول / تعاون 1
  دانلود سوالات متن درس و پاسخ فعالیت های کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم - درس 1
  سوالات متن مطالعات اجتماعی هفتم - درس اول / من حق دارم
  ارزشيابی هماهنگ استانی درس پيامهای آسمان (طرح جامع) پایه نهم - نوبت دوم سالتحصیلی 1401 + پاسخ تشریحی
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 20 -مرور فصل 1 -فرهنگ نوشتن / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 19 - اعداد صحیح / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کار در کلاس صفحات 17 - 18 - اعداد صحیح / نیک طاش

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir