فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل اول - درس چهارم - ضرب و تقسیم اعداد گویا / حل تمرین صفحه ۱۷ / آقای سیف

پایه هشتم - رياضی


درس چهارم - ضرب و تقسیم اعداد گویا / حل تمرین صفحه ۱۷

رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : آموزش ریاضیفیلم آموزشیآموزش تصویریریاضی هشتمپایه هشتمضرب و تقسیم اعداد گویاحل تمرینآقای سیف
مطالب مرتبط - رياضی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل سوم درس پنجم - زاویه های خارجی / حل تمرین صفحات ۴۹ و ۵۰ / اکرم شفیعی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل سوم درس پنجم - زاویه های خارجی / صفحات ۴۸ و ۴۹ / اکرم شفیعی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل سوم درس پنجم - زاویه های خارجی / صفحه 46 / اکرم شفیعی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل سوم درس چهارم - زاویه های داخلی/ صفحات ۴۲ تا ۴۵ / علی رضایی نیک
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل سوم درس سوم - چهارضلعی ها / صفحات ۳۸ تا ۴۰ + حل تمرین ص ۴۱ / خانم ایراندخت میرزایی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل سوم درس دوم - توازی و تعامد / حل تمرین صفحه ۳۷ / خانم اعظم راستگردانی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل سوم درس دوم - توازی و تعامد / صفحات ۳۴ تا ۳۷ / خانم اعظم راستگردانی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل سوم درس اول - چندضلعی ها و تقارن / صفحه های ۳۱ ، ۳۲ و ۳۳ / آقای محسن شفقی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل سوم درس اول - چندضلعی ها و تقارن / صفحه های ۳۰ و ۳۱ / آقای رضا معطی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل دوم - حل نمونه سوال از ص ۲۰ تا ۲۳ / کامل کردنی ، صحیح- غلط و چهار گزینه ای / خانم خسروگِردی
تازه های آموزشی
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت با 16 جعبه در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 50
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / اضافه کردن مرحله جدید به بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 48
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / برنامه صدای قطره آب در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / طراحی محیط نقاشی در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / تغییر لباس اسب در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / تغییر لباس گربه در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / حرکت گربه با کلیدهای جهت دار در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی ص 46
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / حرکت شش ضلعی گربه در اسکرچ Scratch-v1.4 -کار کلاسی ص 46
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / فرمان های شرطی در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / فرمان حلقوی در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / ساخت یک قطعه برنامه ساده در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / آشنایی با محیط برنامه اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / کلیات پودمان بازی های رایانه ای - اسکرچ Scratch-v1.4

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir