توضیح کامل درس - انجام تمام آزمایش ها و فعالیت ها به صورت تعاملی –ارزشیابی در طول تدریس و در پایان هر فصل - ارائه مطالب تکمیلی و نکات طلایی و تستی

 

 

ضمیر پرسشی


 

kaç چند


Bir hafta kaç gündür?
یک هفته چند روز است؟

Bir hafta yedi gündür
یک هفته هفت روز است

Bir ay kaç gündür?
یک ماه چند روز است؟

Bir ay otuz gündür
یک ماه سی روز است

Bir ay kaç haftadır?
یک ماه چند هفته است؟

Bir ay dört haftadır
یک ماه چهار هفته است

Bir yıl kaç aydır?
یک سال چند ماه است؟

Bir yıl on iki aydır
یک سال دوازده ماه است

Bir yılda kaç mevsim var?
در یک سال چند فصل وجود دارد؟

Bir yılda dört mevsim var
در یک سال چهار فصل وجود دارد


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زیان ترکی استانبولیترکیهضمیر پرسشی چند

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir