توضیح کامل درس - انجام تمام آزمایش ها و فعالیت ها به صورت تعاملی –ارزشیابی در طول تدریس و در پایان هر فصل - ارائه مطالب تکمیلی و نکات طلایی و تستی
زبان انگلیسی -آموزش مکالمات روزمره انگلیسی
 • آموزش اصطلاحات کاربردی در مورد هتل رفتن
 • آموزش جملات ضروری زبان انگلیسی در مکالمات تلفنی
 • آموزش مکالمات در کلاس درس - بخش اول: آنچه معلم می گوید
 • جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در دعوت کردن افراد
 • اصطلاحات رایج در درک فیلم های زبان اصلی - بخش 3
 • آموزش جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در مورد مشکلات یادگیری زبان
 • آموزش جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در مورد آدرس دادن و نوشتن در زبان انگلیسی
 • آموزش جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در مورد طرح پارچه ها
 • آموزش جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در مورد مسافرت با قطار
 • آموزش جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در مورد اجزاء خارجی یک خودرو
 • آموزش جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در مورد خوابیدن و بیدار شدن
 • آموزش جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در مورد مسافرت با اتوبوس
 • آموزش جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در رستوران
 • آموزش جملات و اصطلاحات رایج انگلیسی در مورد استاد دانشگاه
 • آموزش جملات و اصطلاحات رایج انگلیسی در مورد کار کردن و شغل
 • آموزش جملات و اصطلاحات انگلیسی در مورد خرید ماهی، گوشت، میوه و سبزی
 • آموزش جملات و اصطلاحات انگلیسی در مورد بارندگی ها و آب و هوا
 • آموزش جملات و اصطلاحات انگلیسی در مورد خودرو - موتور و اجزاء آن
 • آموزش جملات و اصطلاحات انگلیسی - مراجعه به پزشک
 • آموزش جملات و اصطلاحات انگلیسی در مورد وعده ناهار
 • آموزش جملات و اصطلاحات انگلیسی در مورد پوشاک
 • آموزش صحبت کردن در مورد غذاها و آشپزی
 • آموزش جملات رایج زبان انگلیسی در مورد انواع بوها
 • آموزش جملات رایج زبان انگلیسی در اثاثیه منزل و حروف اضافه مکانی
 • آموزش جملات رایج زبان انگلیسی در مورد ازدواج و خانواده
 • آموزش جملات رایج زبان انگلیسی در مورد چهره ظاهری - مو
 • آموزش جملات رایج زبان انگلیسی در مورد ساعت و زمان
 • آموزش جملات رایج زبان انگلیسی درباره پاسپورت - ویزا - سفارت
 • آموزش جملات کاربردی زبان انگلیسی در مورد خداوند و مذهب
 • آموزش آدرس پرسیدن و آدرس دادن در زبان انگلیسی
 • آموزش جملات رایج انگلیسی در مورد سینما
 • آموزش جملات زبان انگلیسی در مورد بازی شطرنج
 • آموزش جملات زبان انگلیسی در مورد کمک کردن
 • آموزش جملات زبان انگلیسی در مورد موسیقی
 • آموزش مکالمات زبان انگلیسی در مورد خودرو زبان انگلیسی
 • اصطلاحات در مورد خرید کردن در زبان انگلیسی
 • آموزش کاربرد جملات سلام ، احوالپرسی و خداحافظی در زبان انگلیسی
 • آموزش پیشنهاد کمک دادن در زبان انگلیسی
 • آموزش جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در مورد اجازه گرفتن و اجازه دادن
 • آموزش اصطلاحات رایج در درک فیلم های زبان اصلی زبان انگلیسی
 • آموزش جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در مورد عذرخواهی کردن
 • آموزش جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در مورد کیک و شیرینی
 • آموزش جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در علاقمندی ها: موسیقی، عکاسی، نقاشی
 • آموزش جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در مورد وضعیت تأهل
 • آموزش جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در مورد اجزاء داخلی خودرو
 • آموزش جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در مورد مسافرت با قطار
 • آموزش جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در مورد پارک بازی
 • آموزش جملات و اصطلاحات رایج انگلیسی در امتحانات دانشگاه
 • آموزش جملات و اصطلاحات رایج انگلیسی در مورد داروخانه
 • آموزش جملات و اصطلاحات انگلیسی در مورد پول
 • 12

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir