توضیح کامل درس - انجام تمام آزمایش ها و فعالیت ها به صورت تعاملی –ارزشیابی در طول تدریس و در پایان هر فصل - ارائه مطالب تکمیلی و نکات طلایی و تستی

آموزش تصویری درس اول زبان نهم : Personality - شخصیت

پایه نهم - آموزش تصویری زبان نهم - رایگان

 

Personality 

Talking about Personality

Personality (shy, angry,brave,…)

Falling Intonation
(to be statements)

Simple Present Tense

(to be)

Contraction of "to be" Verbs

Expressions
- Are you hard-working?
- Yes, I am.
- What’s your friend like?
- He’s very funny.
- Let me check it in the dictionary.

 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسی نهمزبان انگلیسیPersonalityشخصیتپایه نهمآموزش تصویری زبان نهم

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir