زبان انگلیسی به زبان ساده - درس بیست و ششم : در طبیعت - In nature

زبان انگلیسی - آموزش زبان انگلیسی به زبان ساده

در طبیعت 

In nature

 

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 


Do you see the tower there?
آن برج را آنجا می بینی؟


Do you see the mountain there?
آن کوه را آنجا می بینی ؟


Do you see the village there?
آن دهکده را آنجا می بینی ؟


Do you see the river there?
آن رودخانه را آنجا می بینی ؟


Do you see the bridge there?
آن پل را آنجا می بینی ؟


Do you see the lake there?
آن دریاچه را آنجا می بینی؟


I like that bird.
من از آن پرنده خوشم می آید


I like that tree.
از آن درخت خوشم می آید


I like this stone.
از این سنگ خوشم می آید


I like that park.
از آن پارک خوشم می آید


I like that garden.
از آن باغ خوشم می آید


I like this flower.
از این گل خوشم می آید


I find that pretty.
به نظر من آن زیباست


I find that interesting.
به نظر من آن جالب است


I find that gorgeous.
به نظر من آن بسیار زیباست


I find that ugly.
به نظر من آن زشت است


I find that boring.
به نظر من آن کسل کننده است


I find that terrible.
به نظر من آن وحشتناک است


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسیطبیعتnature
تازه های آموزشی
آموزش زبان فرانسوی - درس صدم : Adverbes - قیدها
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و نهم : Génitif - حالت اضافه
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هشتم : Conjonctions doubles - حروف ربط مضاعف
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هفتم : Conjonctions 4 - حروف ربط 4
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و ششم : Conjonctions 3 - حروف ربط 3
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و پنجم : Conjonctions 2 - حروف ربط 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و چهارم : Conjonctions 1 - حروف ربط 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و سوم : Subordonnées avec si - جملات وابسته با آیا
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و دوم : Subordonnées avec que 2 - جملات وابسته با که 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و یکم : Subordonnées avec que 1 - جملات وابسته با که 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نودم : Impératif 2 - امری 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و نهم : Impératif 1 - امری 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هشتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هفتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 1 ضمائر ملکی 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و ششم : Questions – Passé 2 - سوال کردن- گذشته (زمان گذشته) 2

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir