آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و نهم : Impératif 1 - امری 1

سایر زبان ها - آموزش زبان فرانسه به زبان ساده

امری 1  

Impératif 1

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 

 


Tu es trop paresseux – Ne sois pas si paresseux !
!تو خیلی تنبلی – اینقدر تنبل نباش


Tu dors trop longtemps – Ne dors pas si longtemps !
!تو خیلی می خوابی – اینقدر نخواب


Tu viens trop tard – Ne viens pas si tard !
!تو دیر می آیی – اینقدر دیر نیا


Tu ris trop fort – Ne ris pas si fort !
!تو با صدای بلند می خندی – اینقدر بلند نخند


Tu parles trop doucement – Ne parle pas si doucement !
!تو آهسته حرف میزنی – اینقدر آهسته حرف نزن


Tu bois trop – Ne bois donc pas autant !
!تو خیلی (مشروب) می نوشی – اینقدر ننوش


Tu fumes trop – Ne fume donc pas autant !
تو خیلی سیگار می کشی – اینقدر سیگار نکش


Tu travailles trop – Ne travaille donc pas autant !
!تو خیلی کار می کنی – اینقدر کار نکن


Tu conduis trop vite – Ne conduis donc pas si vite !
!تو خیلی سریع رانندگی می کنی – اینقدر سریع نران


Levez-vous, Monsieur Muller !
!آقای مولر، بلند شوید


Asseyez-vous, Monsieur Muller !
! آقای مولر، بنشینید


Restez assis, Monsieur Muller !
!آقای مولر، درجای خود بشینید


Ayez de la patience !
!صبر داشته باشید


Prenez votre temps !
!(آرام باشید (عجله نکنید

Attendez un moment

یک لحظه صبر کنید!


Soyez prudent !
!مواظب باشید


Soyez à l’heure !
!وقت شناس باشید


Ne soyez pas bête !
!احمق نباشید


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : فرانسویفرانسه به زبان سادهآموزش فرانسهفرانسهزبان فرانسهImpératif 1امری 1

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir