سریال گرامری - قسمت اول - اقسام کلمه (Parts of Speech) در زبان انگلیسی

زبان انگلیسی - سریال گرامری - گرامر و دستور زبان انگلیسی

امروز می خواهیم با اقسام کلمه (Parts of Speech) در زبان انگلیسی آشنا شویم. در جملات انگلیسی هشت نوع کلمه داریم که به مرور به بررسی آنها می‌‌‌پردازیم.


به عنوان مثال، به جمله‌ی زیر توجه کنید.

I have a difficult exam tomorrow, so I am studying at the library.


I (ضمیر) – have (فعل) – a (تخصیص‌گر) – difficult (صفت) – exam (اسم) – tomorrow (قید) – so (حرف ربط) – I (ضمیر) - am studying (فعل) – at (حرف اضافه) – the (تخصیص‌گر) – library (اسم).

 

1. فعل (verb): کلمه یا عبارتی است که انجام شدن کاری (study) یا دارا بودن حالتی (exist) را نشان می‌دهد.


2. اسم (noun): کلمه‌ای است که به شخص (Ali, teacher)، مکان (Tehran, library)، شیء (book)، کیفیت (happiness) یا فعالیت (exam) اشاره دارد.


3. صفت (adjective): کلمه‌ای است که اسم را شرح می دهد (red, happy, difficult).


4. قید (adverb): کلمه‌ای است که اطلاعات اضافی در مورد مکان (everywhere)، زمان (tomorrow)، حالت (quickly) و درجه (very) را به فعل، صفت، و یا قید دیگر اضافه می کند.


5. حرف اضافه (preposition): کلمه یا کلماتی که قبل از اسم یا ضمیر قرار می‌گیرد و درباره‌ی مکان، زمان، جایگاه و غیره توضیح می‌دهد. (in, from, at, out of, on behalf of)


6. تخصیص‌گر(determiner): کلمه‌ای است که همراه اسم می‌ آید تا ارجاع آن اسم را در متن بیان کند. (a, my)


7. ضمیر (pronoun): کلمه‌ای که جایگزین اسم می شود. (he, it, hers, them)


8. حرف ربط (linking word): کلمه یا عبارتی است که بین اسم ها، عبارت ها، و جمله ها ارتباط برقرار می‌کند. (and, so)

 

نکته: برخی کلمات، بسته به نوع به کارگیری ممکن است نقش‌های دستوری متفاوتی داشته باشند.

I work from Saturday to Wednesday.

در این جمله work فعل است به معنی کار کردن.

I won’t be at work tomorrow.

در این جمله work اسم است به معنی محل کار.

 

منبع:آکادمی سفیرگفتمان


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسیاقسام کلمهگرامر زبان انگلیسیParts of Speechسریال گرامریآکادمی سفیرگفتمانآکادمی سفیر
تازه های آموزشی
سریال گرامری قسمت دهم - پسوند‌های صفت ساز - Participle Adjectives در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت نهم - صفت - Adjectives در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت هشتم - حروف تعریف در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت هفتم - اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت ششم - ضمایر و صفات اشاره در زبان انگلیسی
آموزش جامع و کامل واژگان ضروری تافل ( TOEFL ) برای اندروید
دانلود اپلیکیشن آموزش 504 واژه ضروری بدون توقف برای اندروید
دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی هفتم - عددهای صحیح + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی هشتم - عددهای اول + پاسخ تشریحی
دانلود آزمون چهارگزینه ای فصل اول ریاضی هشتم - عددهای صحیح و گویا + پاسخ تشریحی
دانلود خلاصه فصل های اول تا هشتم - علوم هشتم
سریال گرامری قسمت پنجم - مالکیت در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت چهارم - زمان حال فعل “to be”
سریال گرامری قسمت سوم - انواع جملات ساده در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت دوم - بررسی فعل و انواع آن در زبان انگلیسی

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir