سریال گرامری قسمت نهم - صفت - Adjectives در زبان انگلیسی

زبان انگلیسی - سریال گرامری - گرامر و دستور زبان انگلیسی

Adjectives


صفت کلمه‌ای است که اسم را توصیف می‌کند یا تغییر می‌دهد.

A cat walked past my window.
A large orange cat walked past my window.


خواننده‌ی جمله‌ی اول تصوری از شکل ظاهری گربه ندارد. در جمله‌ی دوم، با استفاده از صفات large و orange تصویری از گربه‌ی مورد نظر در ذهن خواننده ایجاد می شود.
به طور کلی صفت‌ها در دو جای جمله قرار می گیرند.


پیش از اسم:


Bob has a new car.
It was good coffee.


پس از افعال ربطی:


Bob’s car is new.
The coffee tastes good.


توجه: اغلب صفات را می‌توان در هر دو جایگاه قرار داد – پیش از اسم یا پس از فعل ربطی. اما، برخی صفت‌ها فقط در یکی از این دو جا قرار می گیرند.


Be careful crossing the main road.
The former footballer is now a coach.
Chess is an indoor game.


صفات فوق همواره پیش از اسم به کار می‌روند. فهرستی از صفات مهم دیگری که همیشه پیش از اسم قرار می‌گیرند، در زیر آمده است.

chief, elder, eldest, inner, outdoor, outer, principal, upper, etc.


The baby is asleep at last.
Bob looked ill.
My two sisters look alike.


این صفات همواره پس از افعال ربطی استفاده می‌شوند. فهرستی از صفات مهم دیگری که همیشه پس از افعال ربطی استفاده می‌شوند در زیر آمده است.


afraid, alone, ashamed, awake, alive, content, fine, glad, unwell, well, etc.


ما می‌توانیم چندین صفت را با هم برای توصیف یک اسم به کار بگیریم. در این حالت ترتیب صفت‌ها مهم است. توجه کنید که در کاربرد‌های واقعی به ندرت بیش از دو یا سه صفت برای توصیف یک اسم به کار می رود.


در حالت کلی، ترتیب صفات به شکل زیر است:


Opinion (نظر): unusual, beautiful,
Size (اندازه): big, small, tall, …
Physical quality (کیفیت): thin,
rough, untidy, Shape (شکل):round, square, rectangular,
Age (سن): young, old, youthful, …
Color (رنگ): red, green, blue, …
Origin (مبدا): Dutch, Japanese,
Turkish, … Material (جنس): metal, wood, plastic, … Type (نوع): general-purpose, four-sided,
Purpose (هدف): cleaning, cooking, …


It was made of a strange green metallic material.
It’s a long narrow plastic brush.
Panettone is a round Italian bread-like Christmas cake.

 

 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسیصفتAdjectivesگرامر زبان انگلیسیParts of Speechسریال گرامریآکادمی سفیرگفتمانآکادمی سفیر
تازه های آموزشی
ترجمه متن دروس عربی پایه هفتم درس یازدهم - الإخْلاصُ فی الْعَمَلِ / اخلاص درکار
ترجمه متن دروس عربی پایه هفتم درس دهم - زینَةُ الباطِنِ / زینت باطن ، آرایش درون
ترجمه متن دروس عربی پایه هفتم درس نهم - الأُسرَةُ النّاجِحَةُ / خانوادهٔ موفّق
ترجمه متن دروس عربی پایه هفتم درس هشتم - فی الحدود / درمرزها
ترجمه متن دروس عربی پایه هفتم درس هفتم - حِوارٌ فی الأُسرَة / گفتگویی درخانواده
ترجمه متن دروس عربی پایه هفتم درس ششم - فالْجُمَلاتُ الذَّهَبیَّةُ / جملات طلایی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم درس اول - مواد و نقش آنها در زندگی / نافلزات / آقای علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم درس اول - مواد و نقش آنها در زندگی / واکنش پذیری فلزات / آقای علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم درس اول - مواد و نقش آنها در زندگی / دسته بندی مواد / آقای علی مهرابی
فیلم آموزشی انگلیسی پایه هشتم - مرور انگلیسی Prospect 1 هفتم - درس به درس 5 تا 8
فیلم آموزشی انگلیسی پایه هشتم - مرور انگلیسی Prospect 1 هفتم - درس به درس 1 تا 4
فیلم آموزشی چگونه زبان را یاد بگیریم / نکات آموزشی / دکتر سیده طاهره خادم
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم - حل مسئله آتش نشان با راهبرد رسم شکل / آقای سیف
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم - راهبردهای حل مسئله / راهبرد الگوسازی / آقای حسین پور و خانم نیره
درسنامه آموزشی (نکات مهم ) مطالعات اجتماعی پایه نهم درس دوم / حرکات زمین / خانم صفوی

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir