سریال گرامری قسمت نهم - صفت - Adjectives در زبان انگلیسی

زبان انگلیسی - سریال گرامری - گرامر و دستور زبان انگلیسی

Adjectives


صفت کلمه‌ای است که اسم را توصیف می‌کند یا تغییر می‌دهد.

A cat walked past my window.
A large orange cat walked past my window.


خواننده‌ی جمله‌ی اول تصوری از شکل ظاهری گربه ندارد. در جمله‌ی دوم، با استفاده از صفات large و orange تصویری از گربه‌ی مورد نظر در ذهن خواننده ایجاد می شود.
به طور کلی صفت‌ها در دو جای جمله قرار می گیرند.


پیش از اسم:


Bob has a new car.
It was good coffee.


پس از افعال ربطی:


Bob’s car is new.
The coffee tastes good.


توجه: اغلب صفات را می‌توان در هر دو جایگاه قرار داد – پیش از اسم یا پس از فعل ربطی. اما، برخی صفت‌ها فقط در یکی از این دو جا قرار می گیرند.


Be careful crossing the main road.
The former footballer is now a coach.
Chess is an indoor game.


صفات فوق همواره پیش از اسم به کار می‌روند. فهرستی از صفات مهم دیگری که همیشه پیش از اسم قرار می‌گیرند، در زیر آمده است.

chief, elder, eldest, inner, outdoor, outer, principal, upper, etc.


The baby is asleep at last.
Bob looked ill.
My two sisters look alike.


این صفات همواره پس از افعال ربطی استفاده می‌شوند. فهرستی از صفات مهم دیگری که همیشه پس از افعال ربطی استفاده می‌شوند در زیر آمده است.


afraid, alone, ashamed, awake, alive, content, fine, glad, unwell, well, etc.


ما می‌توانیم چندین صفت را با هم برای توصیف یک اسم به کار بگیریم. در این حالت ترتیب صفت‌ها مهم است. توجه کنید که در کاربرد‌های واقعی به ندرت بیش از دو یا سه صفت برای توصیف یک اسم به کار می رود.


در حالت کلی، ترتیب صفات به شکل زیر است:


Opinion (نظر): unusual, beautiful,
Size (اندازه): big, small, tall, …
Physical quality (کیفیت): thin,
rough, untidy, Shape (شکل):round, square, rectangular,
Age (سن): young, old, youthful, …
Color (رنگ): red, green, blue, …
Origin (مبدا): Dutch, Japanese,
Turkish, … Material (جنس): metal, wood, plastic, … Type (نوع): general-purpose, four-sided,
Purpose (هدف): cleaning, cooking, …


It was made of a strange green metallic material.
It’s a long narrow plastic brush.
Panettone is a round Italian bread-like Christmas cake.

 

 رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسیصفتAdjectivesگرامر زبان انگلیسیParts of Speechسریال گرامریآکادمی سفیرگفتمانآکادمی سفیر
تازه های آموزشی
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت با 16 جعبه در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 50
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / اضافه کردن مرحله جدید به بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 48
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / برنامه صدای قطره آب در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / طراحی محیط نقاشی در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / تغییر لباس اسب در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / تغییر لباس گربه در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / حرکت گربه با کلیدهای جهت دار در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی ص 46
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / حرکت شش ضلعی گربه در اسکرچ Scratch-v1.4 -کار کلاسی ص 46
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / فرمان های شرطی در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / فرمان حلقوی در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / ساخت یک قطعه برنامه ساده در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / آشنایی با محیط برنامه اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / کلیات پودمان بازی های رایانه ای - اسکرچ Scratch-v1.4

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir