سریال گرامری قسمت نهم - صفت - Adjectives در زبان انگلیسی

زبان انگلیسی - سریال گرامری - گرامر و دستور زبان انگلیسی

Adjectives


صفت کلمه‌ای است که اسم را توصیف می‌کند یا تغییر می‌دهد.

A cat walked past my window.
A large orange cat walked past my window.


خواننده‌ی جمله‌ی اول تصوری از شکل ظاهری گربه ندارد. در جمله‌ی دوم، با استفاده از صفات large و orange تصویری از گربه‌ی مورد نظر در ذهن خواننده ایجاد می شود.
به طور کلی صفت‌ها در دو جای جمله قرار می گیرند.


پیش از اسم:


Bob has a new car.
It was good coffee.


پس از افعال ربطی:


Bob’s car is new.
The coffee tastes good.


توجه: اغلب صفات را می‌توان در هر دو جایگاه قرار داد – پیش از اسم یا پس از فعل ربطی. اما، برخی صفت‌ها فقط در یکی از این دو جا قرار می گیرند.


Be careful crossing the main road.
The former footballer is now a coach.
Chess is an indoor game.


صفات فوق همواره پیش از اسم به کار می‌روند. فهرستی از صفات مهم دیگری که همیشه پیش از اسم قرار می‌گیرند، در زیر آمده است.

chief, elder, eldest, inner, outdoor, outer, principal, upper, etc.


The baby is asleep at last.
Bob looked ill.
My two sisters look alike.


این صفات همواره پس از افعال ربطی استفاده می‌شوند. فهرستی از صفات مهم دیگری که همیشه پس از افعال ربطی استفاده می‌شوند در زیر آمده است.


afraid, alone, ashamed, awake, alive, content, fine, glad, unwell, well, etc.


ما می‌توانیم چندین صفت را با هم برای توصیف یک اسم به کار بگیریم. در این حالت ترتیب صفت‌ها مهم است. توجه کنید که در کاربرد‌های واقعی به ندرت بیش از دو یا سه صفت برای توصیف یک اسم به کار می رود.


در حالت کلی، ترتیب صفات به شکل زیر است:


Opinion (نظر): unusual, beautiful,
Size (اندازه): big, small, tall, …
Physical quality (کیفیت): thin,
rough, untidy, Shape (شکل):round, square, rectangular,
Age (سن): young, old, youthful, …
Color (رنگ): red, green, blue, …
Origin (مبدا): Dutch, Japanese,
Turkish, … Material (جنس): metal, wood, plastic, … Type (نوع): general-purpose, four-sided,
Purpose (هدف): cleaning, cooking, …


It was made of a strange green metallic material.
It’s a long narrow plastic brush.
Panettone is a round Italian bread-like Christmas cake.

 

 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسیصفتAdjectivesگرامر زبان انگلیسیParts of Speechسریال گرامریآکادمی سفیرگفتمانآکادمی سفیر
تازه های آموزشی
سریال گرامری قسمت دهم - پسوند‌های صفت ساز - Participle Adjectives در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت نهم - صفت - Adjectives در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت هشتم - حروف تعریف در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت هفتم - اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت ششم - ضمایر و صفات اشاره در زبان انگلیسی
آموزش جامع و کامل واژگان ضروری تافل ( TOEFL ) برای اندروید
دانلود اپلیکیشن آموزش 504 واژه ضروری بدون توقف برای اندروید
دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی هفتم - عددهای صحیح + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی هشتم - عددهای اول + پاسخ تشریحی
دانلود آزمون چهارگزینه ای فصل اول ریاضی هشتم - عددهای صحیح و گویا + پاسخ تشریحی
دانلود خلاصه فصل های اول تا هشتم - علوم هشتم
سریال گرامری قسمت پنجم - مالکیت در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت چهارم - زمان حال فعل “to be”
سریال گرامری قسمت سوم - انواع جملات ساده در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت دوم - بررسی فعل و انواع آن در زبان انگلیسی

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir