سریال گرامری قسمت یازدهم - زمان حال ساده - The Simple Present Tense در زبان انگلیسی

زبان انگلیسی - سریال گرامری - گرامر و دستور زبان انگلیسی

The Simple Present Tense
زمان حال ساده


کاربرد
زمان حال ساده، بر خلاف نامش برای صحبت درباره زمان حال و "الان" به کار نمی رود. در زمان انگلیسی، زمان حال ساده برای موارد زیر به کار می‌رود.


بیان افکار و احساسات

I like it.
I think so.


بیان حالات، حقایقی که اغلب صحیح هستند و شرایط دائم یا طولانی مدت

We live near the sea.
Birds fly.


فعالیت‌هایی که تکرار می‌شوند، بیان عادات و برنامه های منظم

I eat breakfast every day.
I have classes on Mondays and Wednesdays.


ساختار
در حالت عادی، در جملات مثبت حال ساده، فعل به صورت ساده به کار می‌رود. تنها در سوم شخص مفرد، فعل جمله -s یا -es می‌گیرد.


I usually get ready for work at 8:00.
We always do our shopping at the market.
Sarah catches the late train home.


-s یا -es

در حالت کلی فعل جملات سوم شخص مفرد به -s ختم می‌شود.

I know. – He knows.


به افعالی که به -s، -sh، -ch و -x ختم می شوند، -es اضافه می کنیم.

pass – passes
wash – washes


برخی از افعال که به -o ختم می شوند، -es می‌گیرند.

go – goes
do – does


زمانی که فعل به حرف بی‌صدا و -y ختم شود، در سوم شخص -y حذف می‌شود و -ies اضافه می‌شود. اگر قبل از -y حرف صدادار باشد، فقط -s اضافه می‌کنیم.

copy – copies
stay – stays


منفی و سوالی
برای سوالی یا منفی کردن جملات حال ساده، از فعل کمکی do یا don’t استفاده می کنیم. در جملات سوم شخص مفرد، از does و doesn’t استفاده می کنیم.


We don’t live around here.
Do you live nearby? Yes, we do. / No, we don’t.
He doesn’t work on Mondays.
Does he go to university? Yes, he does. / No, he doesn’t.

 رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسیزمان حال سادهزمان ها در زبان انگلیسیسریال گرامریآکادمی سفیرگفتمانآکادمی سفیر
تازه های آموزشی
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت با 16 جعبه در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 50
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / اضافه کردن مرحله جدید به بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 48
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / برنامه صدای قطره آب در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / طراحی محیط نقاشی در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / تغییر لباس اسب در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / تغییر لباس گربه در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / حرکت گربه با کلیدهای جهت دار در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی ص 46
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / حرکت شش ضلعی گربه در اسکرچ Scratch-v1.4 -کار کلاسی ص 46
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / فرمان های شرطی در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / فرمان حلقوی در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / ساخت یک قطعه برنامه ساده در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / آشنایی با محیط برنامه اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / کلیات پودمان بازی های رایانه ای - اسکرچ Scratch-v1.4

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir