سریال گرامری قسمت سوم - انواع جملات ساده در زبان انگلیسی

زبان انگلیسی - سریال گرامری - گرامر و دستور زبان انگلیسی

حالا که با برخی انواع فعل آشنا شده ایم، به بررسی انواع جملات ساده در زبان انگلیسی می پردازیم.


جمله ی ساده به جمله ای گفته می شود که فقط یک فاعل و فعل دارد. در زبان انگلیسی جملات از فاعل (subject)، فعل (verb)، مفعول (object)، متمم (complement)، و عبارت قیدی (adverbial) تشکیل شده اند. یک جمله باید دست کم یک فاعل و یک فعل داشته باشد. ساختار استاندارد جمله در زبان انگلیسی فاعل + فعل + مفعول است، یعنی فعل همواره میان فاعل و مفعول قرار می گیرد. فاعل جمله نیز همواره اسم یا ضمیر است.

با توجه به این نکات، در زبان انگلیسی پنج ساختار برای جملات ساده در نظر می گیریم.

فاعل فعل .He left. Bob is sleeping

فاعل فعل مفعول .Mary ate dinner. I saw my parents

در ساختارهای 1 و 2، از افعال اصلی استفاده می کنیم. اینکه آیا جمله نیاز به مفعول دارد یا خیر بسته ه فعل دارد.

فاعل فعل متمم Bob is tired. It was an easy test. در این ساختار از افعال ربطی استفاده می کنیم که رایج ترین آنها همان فعل be است.

در زبان انگلیسی متمم می تواند یا صفت باشد (جمله ی اول، tired) یا عبارت اسمی (مثال دوم، an easy test).

همانطور که گفتیم be رایج ترین فعل ربطی زبان انگلیسی است ولی با سایر افعال ربطی نظیر appear، become، feel، و غیره نیز به همین طریق جمله می سازیم.

I feel hungry.

فاعل فعل عبارت قیدی I am at home. The test is tomorrow. عبارات قیدی می توانند یا قید باشند (tomorrow) یا عبارت اضافه (at home). توجه داشته باشید در این گروه از جملات عبارت قیدی ضروری است و حذف آن جمله را بی معنی می کند. ما می توانیم به جملات تمامی گروه ها عبارت قیدی به دلخواه اضافه کنیم.

I am at home.

حذف عبارت at home جمله را ناقص می کند.

I visited my mother for her birthday.

حذف عبارت for her birthday تاثیری بر ساختار جمله ندارد.

فاعل فعل مفعول مفعول The movie gave me nightmares. Bob bought his mother some flowers. تعداد معدودی از افعال انگلیسی مثل give، send، buy، و lend می توانند دو مفعول بگیرند که در دروس اینده به آنها خواهیم پرداخت.

 

منبع:آکادمی سفیرگفتمان


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسیجملات سادهگرامر زبان انگلیسیParts of Speechسریال گرامریآکادمی سفیرگفتمانآکادمی سفیر
تازه های آموزشی
سریال گرامری قسمت دهم - پسوند‌های صفت ساز - Participle Adjectives در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت نهم - صفت - Adjectives در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت هشتم - حروف تعریف در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت هفتم - اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت ششم - ضمایر و صفات اشاره در زبان انگلیسی
آموزش جامع و کامل واژگان ضروری تافل ( TOEFL ) برای اندروید
دانلود اپلیکیشن آموزش 504 واژه ضروری بدون توقف برای اندروید
دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی هفتم - عددهای صحیح + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی هشتم - عددهای اول + پاسخ تشریحی
دانلود آزمون چهارگزینه ای فصل اول ریاضی هشتم - عددهای صحیح و گویا + پاسخ تشریحی
دانلود خلاصه فصل های اول تا هشتم - علوم هشتم
سریال گرامری قسمت پنجم - مالکیت در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت چهارم - زمان حال فعل “to be”
سریال گرامری قسمت سوم - انواع جملات ساده در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت دوم - بررسی فعل و انواع آن در زبان انگلیسی

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir