سریال گرامری قسمت سوم - انواع جملات ساده در زبان انگلیسی

زبان انگلیسی - سریال گرامری - گرامر و دستور زبان انگلیسی

حالا که با برخی انواع فعل آشنا شده ایم، به بررسی انواع جملات ساده در زبان انگلیسی می پردازیم.


جمله ی ساده به جمله ای گفته می شود که فقط یک فاعل و فعل دارد. در زبان انگلیسی جملات از فاعل (subject)، فعل (verb)، مفعول (object)، متمم (complement)، و عبارت قیدی (adverbial) تشکیل شده اند. یک جمله باید دست کم یک فاعل و یک فعل داشته باشد. ساختار استاندارد جمله در زبان انگلیسی فاعل + فعل + مفعول است، یعنی فعل همواره میان فاعل و مفعول قرار می گیرد. فاعل جمله نیز همواره اسم یا ضمیر است.

با توجه به این نکات، در زبان انگلیسی پنج ساختار برای جملات ساده در نظر می گیریم.

فاعل فعل .He left. Bob is sleeping

فاعل فعل مفعول .Mary ate dinner. I saw my parents

در ساختارهای 1 و 2، از افعال اصلی استفاده می کنیم. اینکه آیا جمله نیاز به مفعول دارد یا خیر بسته ه فعل دارد.

فاعل فعل متمم Bob is tired. It was an easy test. در این ساختار از افعال ربطی استفاده می کنیم که رایج ترین آنها همان فعل be است.

در زبان انگلیسی متمم می تواند یا صفت باشد (جمله ی اول، tired) یا عبارت اسمی (مثال دوم، an easy test).

همانطور که گفتیم be رایج ترین فعل ربطی زبان انگلیسی است ولی با سایر افعال ربطی نظیر appear، become، feel، و غیره نیز به همین طریق جمله می سازیم.

I feel hungry.

فاعل فعل عبارت قیدی I am at home. The test is tomorrow. عبارات قیدی می توانند یا قید باشند (tomorrow) یا عبارت اضافه (at home). توجه داشته باشید در این گروه از جملات عبارت قیدی ضروری است و حذف آن جمله را بی معنی می کند. ما می توانیم به جملات تمامی گروه ها عبارت قیدی به دلخواه اضافه کنیم.

I am at home.

حذف عبارت at home جمله را ناقص می کند.

I visited my mother for her birthday.

حذف عبارت for her birthday تاثیری بر ساختار جمله ندارد.

فاعل فعل مفعول مفعول The movie gave me nightmares. Bob bought his mother some flowers. تعداد معدودی از افعال انگلیسی مثل give، send، buy، و lend می توانند دو مفعول بگیرند که در دروس اینده به آنها خواهیم پرداخت.

 

منبع:آکادمی سفیرگفتمانرمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسیجملات سادهگرامر زبان انگلیسیParts of Speechسریال گرامریآکادمی سفیرگفتمانآکادمی سفیر
تازه های آموزشی
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت با 16 جعبه در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 50
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / اضافه کردن مرحله جدید به بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 48
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / برنامه صدای قطره آب در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / طراحی محیط نقاشی در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / تغییر لباس اسب در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / تغییر لباس گربه در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / حرکت گربه با کلیدهای جهت دار در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی ص 46
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / حرکت شش ضلعی گربه در اسکرچ Scratch-v1.4 -کار کلاسی ص 46
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / فرمان های شرطی در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / فرمان حلقوی در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / ساخت یک قطعه برنامه ساده در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / آشنایی با محیط برنامه اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / کلیات پودمان بازی های رایانه ای - اسکرچ Scratch-v1.4

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir