سریال گرامری قسمت سوم - انواع جملات ساده در زبان انگلیسی

زبان انگلیسی - سریال گرامری - گرامر و دستور زبان انگلیسی

حالا که با برخی انواع فعل آشنا شده ایم، به بررسی انواع جملات ساده در زبان انگلیسی می پردازیم.


جمله ی ساده به جمله ای گفته می شود که فقط یک فاعل و فعل دارد. در زبان انگلیسی جملات از فاعل (subject)، فعل (verb)، مفعول (object)، متمم (complement)، و عبارت قیدی (adverbial) تشکیل شده اند. یک جمله باید دست کم یک فاعل و یک فعل داشته باشد. ساختار استاندارد جمله در زبان انگلیسی فاعل + فعل + مفعول است، یعنی فعل همواره میان فاعل و مفعول قرار می گیرد. فاعل جمله نیز همواره اسم یا ضمیر است.

با توجه به این نکات، در زبان انگلیسی پنج ساختار برای جملات ساده در نظر می گیریم.

فاعل فعل .He left. Bob is sleeping

فاعل فعل مفعول .Mary ate dinner. I saw my parents

در ساختارهای 1 و 2، از افعال اصلی استفاده می کنیم. اینکه آیا جمله نیاز به مفعول دارد یا خیر بسته ه فعل دارد.

فاعل فعل متمم Bob is tired. It was an easy test. در این ساختار از افعال ربطی استفاده می کنیم که رایج ترین آنها همان فعل be است.

در زبان انگلیسی متمم می تواند یا صفت باشد (جمله ی اول، tired) یا عبارت اسمی (مثال دوم، an easy test).

همانطور که گفتیم be رایج ترین فعل ربطی زبان انگلیسی است ولی با سایر افعال ربطی نظیر appear، become، feel، و غیره نیز به همین طریق جمله می سازیم.

I feel hungry.

فاعل فعل عبارت قیدی I am at home. The test is tomorrow. عبارات قیدی می توانند یا قید باشند (tomorrow) یا عبارت اضافه (at home). توجه داشته باشید در این گروه از جملات عبارت قیدی ضروری است و حذف آن جمله را بی معنی می کند. ما می توانیم به جملات تمامی گروه ها عبارت قیدی به دلخواه اضافه کنیم.

I am at home.

حذف عبارت at home جمله را ناقص می کند.

I visited my mother for her birthday.

حذف عبارت for her birthday تاثیری بر ساختار جمله ندارد.

فاعل فعل مفعول مفعول The movie gave me nightmares. Bob bought his mother some flowers. تعداد معدودی از افعال انگلیسی مثل give، send، buy، و lend می توانند دو مفعول بگیرند که در دروس اینده به آنها خواهیم پرداخت.

 

منبع:آکادمی سفیرگفتمان


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسیجملات سادهگرامر زبان انگلیسیParts of Speechسریال گرامریآکادمی سفیرگفتمانآکادمی سفیر
تازه های آموزشی
ترجمه متن دروس عربی پایه هفتم درس یازدهم - الإخْلاصُ فی الْعَمَلِ / اخلاص درکار
ترجمه متن دروس عربی پایه هفتم درس دهم - زینَةُ الباطِنِ / زینت باطن ، آرایش درون
ترجمه متن دروس عربی پایه هفتم درس نهم - الأُسرَةُ النّاجِحَةُ / خانوادهٔ موفّق
ترجمه متن دروس عربی پایه هفتم درس هشتم - فی الحدود / درمرزها
ترجمه متن دروس عربی پایه هفتم درس هفتم - حِوارٌ فی الأُسرَة / گفتگویی درخانواده
ترجمه متن دروس عربی پایه هفتم درس ششم - فالْجُمَلاتُ الذَّهَبیَّةُ / جملات طلایی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم درس اول - مواد و نقش آنها در زندگی / نافلزات / آقای علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم درس اول - مواد و نقش آنها در زندگی / واکنش پذیری فلزات / آقای علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم درس اول - مواد و نقش آنها در زندگی / دسته بندی مواد / آقای علی مهرابی
فیلم آموزشی انگلیسی پایه هشتم - مرور انگلیسی Prospect 1 هفتم - درس به درس 5 تا 8
فیلم آموزشی انگلیسی پایه هشتم - مرور انگلیسی Prospect 1 هفتم - درس به درس 1 تا 4
فیلم آموزشی چگونه زبان را یاد بگیریم / نکات آموزشی / دکتر سیده طاهره خادم
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم - حل مسئله آتش نشان با راهبرد رسم شکل / آقای سیف
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم - راهبردهای حل مسئله / راهبرد الگوسازی / آقای حسین پور و خانم نیره
درسنامه آموزشی (نکات مهم ) مطالعات اجتماعی پایه نهم درس دوم / حرکات زمین / خانم صفوی

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir