سریال گرامری قسمت دوازدهم - قید‌های تکرار - Adverbs of Frequency در زبان انگلیسی

زبان انگلیسی - سریال گرامری - گرامر و دستور زبان انگلیسی

Adverbs of Frequency

قید‌های تکرار
در جملات انگلیسی، برای بیان تکرار فعالیت‌ها از قید‌های تکرار استفاده می‌کنیم.


I usually have tea for breakfast.


در جمله فوق کلمه‌ی usually قید تکرار است و به ما نشان می‌دهد که گوینده در اکثرا برای صبحانه چای می خورد.


قید‌های تکرار پر‌کاربرد


always (100%)
usually
often
sometimes
hardly ever / rarely
never (0%)


قید‌های تکرار همواره می‌توانند در mid-position یا بعد از افعال کمکی و قبل از افعال اصلی قرار گیرند.


They might never see each other again.


برخی قید‌های تکرار می‌توانند در ابتدای جمله قرار گیرند. این کار موجب تاکید روی قید می‌شود. قیدهای usually، often، و sometimes را می‌توان در آغاز جمله به کار برد.


I sometimes order Chinese food.
Sometimes, I order Chinese food.


توجه کنید که قیدهای hardly ever، rarely و never معنی منفی دارند و نمی‌توانند در جملات منفی به کار روند.


I never watch TV before bed.رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسیقید‌های تکرارAdverbs of Frequencyزمان ها در زبان انگلیسیسریال گرامریآکادمی سفیرگفتمانآکادمی سفیر
تازه های آموزشی
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت با 16 جعبه در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 50
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / اضافه کردن مرحله جدید به بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 48
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / برنامه صدای قطره آب در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / طراحی محیط نقاشی در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / تغییر لباس اسب در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / تغییر لباس گربه در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / حرکت گربه با کلیدهای جهت دار در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی ص 46
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / حرکت شش ضلعی گربه در اسکرچ Scratch-v1.4 -کار کلاسی ص 46
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / فرمان های شرطی در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / فرمان حلقوی در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / ساخت یک قطعه برنامه ساده در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / آشنایی با محیط برنامه اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / کلیات پودمان بازی های رایانه ای - اسکرچ Scratch-v1.4

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir