سریال گرامری قسمت دهم - پسوند‌های صفت ساز - Participle Adjectives در زبان انگلیسی

زبان انگلیسی - سریال گرامری - گرامر و دستور زبان انگلیسی

پسوند‌های صفت ساز - Participle Adjectives 


در زبان انگلیسی، می توان به بسیاری از افعال پسوند‌های -ed و -ing اضافه کرد و صفت ساخت. به طور مثال می ‌توان از فعل to surprise، صفت‌های surprised و surprising را ساخت. نکته‌ی مهم توانایی تشخیص این نوع صفات، درک تفاوت بین آنها و استفاده صحیح از این صفت‌ها است.


-ed adjectives


صفاتی که به -ed ختم می شوند، عموما برای توصیف و بیان احساسات به کار می روند. این صفات معمولا برای انسان‌ها (یا حیوانات) به کار گرفته می‌شوند و برای اشیا استفاده نمی‌شوند.


I was so bored in that lesson; I almost fell asleep.
He was surprised to see Bob after all those years.
She was really tired and went to bed early.


-ing adjectives


صفاتی که به -ing ختم می‌شوند، عموما عامل ایجاد احساسات را بیان می‌کنند. این صفات برای توصیف انسان‌ها و اشیا به کار می‌روند.


Have you seen that film? Its really frightening.
I could listen to her for hours. Shes so interesting.
I cant sleep! That noise is really annoying!


در ادامه فهرستی از صفت‌های رایج که به -ed و -ing ختم می‌شوند آورده شده:


annoyed - annoying
bored - boring
confused - confusing
disappointed - disappointing
excited - exciting
frightened - frightening
interested - interesting
surprised - surprising
tired - tiringرمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسیپسوند‌های صفت سازParticiple Adjectivesگرامر زبان انگلیسیParts of Speechسریال گرامریآکادمی سفیرگفتمانآکادمی سفیر
تازه های آموزشی
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت با 16 جعبه در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 50
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / اضافه کردن مرحله جدید به بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 48
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / برنامه صدای قطره آب در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / طراحی محیط نقاشی در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / تغییر لباس اسب در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / تغییر لباس گربه در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / حرکت گربه با کلیدهای جهت دار در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی ص 46
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / حرکت شش ضلعی گربه در اسکرچ Scratch-v1.4 -کار کلاسی ص 46
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / فرمان های شرطی در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / فرمان حلقوی در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / ساخت یک قطعه برنامه ساده در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / آشنایی با محیط برنامه اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / کلیات پودمان بازی های رایانه ای - اسکرچ Scratch-v1.4

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir