سریال گرامری قسمت هشتم - حروف تعریف در زبان انگلیسی

زبان انگلیسی - سریال گرامری - گرامر و دستور زبان انگلیسی

Articles (a/an – the) - حروف تعریف


به طور کلی، در زبان انگلیسی از حروف تعریف برای مشخص کردن شناس و یا ناشناس بودن اسم استفاده می شوند.
اسامی ناشناس اسم‌هایی هستند که برای شنونده نا‌آشنا هستند. مثلا در جمله‌ی

I saw a blue car.


خودرو ناشناس است و شنونده خودروی بخصوصی را تصور نمی‌کند.
اسامی شناس به اسم‌هایی گفته می شود که برای گوینده و شنونده آشنا هستند.

I saw the blue car again.

در این جمله خودرو برای شنونده شناخته شده است چون قبلا درباره‌ی آن سخن گفته شده.


a یا an؟


حروف تعریف a/an برای اسامی مفرد، قابل شمارش و ناشناس به کار می روند. برای اسامی غیر قابل شمارش و اسامی جمع، در صورتی که ناشناس باشند، نیازی به استفاده از حرف تعریف نیست.

I got coffee from the break room.
I saw children in the park.


برای تشخیص استفاده از a یا an، به کلمه بعد از حرف تعریف دقت می‌کنیم. اگر کلمه بعد با صدای یکی از حروف صدا‌دار‌، vowels، یعنی a، e، i، o، u، شروع شود باید از حرف تعریف an استفاده کنیم. در غیر این صورت، حرف تعریف a به کار می بریم.
توجه کنید که در اینجا دیکته کلمه مهم نیست و تمرکز روی صدای حرف است.

an umbrella
a university


کلمه‌ی umbrella با صدای /ʌ/ شروع می‌شود که صدا‌دار محسوب می‌شود ولی کلمه university با صدای /j/ شروع می شود و بی‌صداست.

the


پیش از اسامی مفرد، جمع، و غیر قابل شمارش در صورتی که شناس باشند از حرف تعریف the استفاده می‌شود.

the book
the cars
the coffee


توجه کنید که در موارد زیر از حرف تعریف استفاده نمی‌شود.
پیش از اسم‌های خاص، نام زبان‌ها، ورزش‌ها و رشته‌های تحصیلی هنگامی که اسم، صفت اشاره دارد. (this, that, these, those) هنگامی که اسم، صفت ملکی دارد. (my, your, his, …) هنگامی که پیش از اسم از عبارت‌های کمیتی استفاده شود. (all, each, some, several, …)

 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسیحروف تعریفگرامر زبان انگلیسیParts of Speechسریال گرامریآکادمی سفیرگفتمانآکادمی سفیر
تازه های آموزشی
سریال گرامری قسمت دهم - پسوند‌های صفت ساز - Participle Adjectives در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت نهم - صفت - Adjectives در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت هشتم - حروف تعریف در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت هفتم - اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت ششم - ضمایر و صفات اشاره در زبان انگلیسی
آموزش جامع و کامل واژگان ضروری تافل ( TOEFL ) برای اندروید
دانلود اپلیکیشن آموزش 504 واژه ضروری بدون توقف برای اندروید
دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی هفتم - عددهای صحیح + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی هشتم - عددهای اول + پاسخ تشریحی
دانلود آزمون چهارگزینه ای فصل اول ریاضی هشتم - عددهای صحیح و گویا + پاسخ تشریحی
دانلود خلاصه فصل های اول تا هشتم - علوم هشتم
سریال گرامری قسمت پنجم - مالکیت در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت چهارم - زمان حال فعل “to be”
سریال گرامری قسمت سوم - انواع جملات ساده در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت دوم - بررسی فعل و انواع آن در زبان انگلیسی

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir