سریال گرامری قسمت هشتم - حروف تعریف در زبان انگلیسی

زبان انگلیسی - سریال گرامری - گرامر و دستور زبان انگلیسی

Articles (a/an – the) - حروف تعریف


به طور کلی، در زبان انگلیسی از حروف تعریف برای مشخص کردن شناس و یا ناشناس بودن اسم استفاده می شوند.
اسامی ناشناس اسم‌هایی هستند که برای شنونده نا‌آشنا هستند. مثلا در جمله‌ی

I saw a blue car.


خودرو ناشناس است و شنونده خودروی بخصوصی را تصور نمی‌کند.
اسامی شناس به اسم‌هایی گفته می شود که برای گوینده و شنونده آشنا هستند.

I saw the blue car again.

در این جمله خودرو برای شنونده شناخته شده است چون قبلا درباره‌ی آن سخن گفته شده.


a یا an؟


حروف تعریف a/an برای اسامی مفرد، قابل شمارش و ناشناس به کار می روند. برای اسامی غیر قابل شمارش و اسامی جمع، در صورتی که ناشناس باشند، نیازی به استفاده از حرف تعریف نیست.

I got coffee from the break room.
I saw children in the park.


برای تشخیص استفاده از a یا an، به کلمه بعد از حرف تعریف دقت می‌کنیم. اگر کلمه بعد با صدای یکی از حروف صدا‌دار‌، vowels، یعنی a، e، i، o، u، شروع شود باید از حرف تعریف an استفاده کنیم. در غیر این صورت، حرف تعریف a به کار می بریم.
توجه کنید که در اینجا دیکته کلمه مهم نیست و تمرکز روی صدای حرف است.

an umbrella
a university


کلمه‌ی umbrella با صدای /ʌ/ شروع می‌شود که صدا‌دار محسوب می‌شود ولی کلمه university با صدای /j/ شروع می شود و بی‌صداست.

the


پیش از اسامی مفرد، جمع، و غیر قابل شمارش در صورتی که شناس باشند از حرف تعریف the استفاده می‌شود.

the book
the cars
the coffee


توجه کنید که در موارد زیر از حرف تعریف استفاده نمی‌شود.
پیش از اسم‌های خاص، نام زبان‌ها، ورزش‌ها و رشته‌های تحصیلی هنگامی که اسم، صفت اشاره دارد. (this, that, these, those) هنگامی که اسم، صفت ملکی دارد. (my, your, his, …) هنگامی که پیش از اسم از عبارت‌های کمیتی استفاده شود. (all, each, some, several, …)

 رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسیحروف تعریفگرامر زبان انگلیسیParts of Speechسریال گرامریآکادمی سفیرگفتمانآکادمی سفیر
تازه های آموزشی
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت با 16 جعبه در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 50
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / اضافه کردن مرحله جدید به بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 48
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / برنامه صدای قطره آب در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / طراحی محیط نقاشی در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / تغییر لباس اسب در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / تغییر لباس گربه در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / حرکت گربه با کلیدهای جهت دار در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی ص 46
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / حرکت شش ضلعی گربه در اسکرچ Scratch-v1.4 -کار کلاسی ص 46
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / فرمان های شرطی در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / فرمان حلقوی در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / ساخت یک قطعه برنامه ساده در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / آشنایی با محیط برنامه اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / کلیات پودمان بازی های رایانه ای - اسکرچ Scratch-v1.4

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir