سریال گرامری قسمت پنجم - مالکیت در زبان انگلیسی

زبان انگلیسی - سریال گرامری - گرامر و دستور زبان انگلیسی

مالکیت
برای نشان دادن مالکیت می‌توانیم به اسامی مفرد s اضافه کنیم. به طور مثال:
the teacher’s book
the bird’s wings بال‌های پرنده

برای نشان دادن مالکیت در اسامی جمع که به s ختم می شوند، کافی است به انتهای کلمه تنها ‘ اضافه کنیم.
the teachers’ room
the birds’ wings بال‌های پرندگان

توجه کنید که برای اسامی خاص که به s ختم می شوند، می توان هم از ‘s و یا ‘ استفاده کرد.
Chris’s book
Chris’ book

البته ساختار دوم، Chris’ book، سبک قدیمی به حساب می‌آید.

اگر دو نفر هر دو مالک یک شیء باشند، تنها پس از اسم دوم از ‘s استفاده می‌کنیم.

Bob and Mary’s car

خودرو متعلق به هر دو نفر است.

 

اگر دو نفر هر کدام به طور جداگانه مالک چیزی باشند، به هر دو ‘s اضافه می کنیم.

Bob’s and Mary’s books

هر نفر کتاب‌های خودش را دارد.

 

برای نشان دادن مالکیت همچنین می توان از صفت‌های ملکی my، your، his، her، its، our و their استفاده کرد. توجه داشته باشید این کلمات صفت هستند یعنی باید همواره در کنار اسم به کار روند.

That’s our house.
My brother broke his arm.


برای جلوگیری از تکرار می توان عبارت ملکی را (صفت ملکی و اسم همراهش) با ضمیر ملکی mine، yours، his، hers، its، ours و theirs جایگزین کرد.

Is that Bob’s book? No, it’s mine.

صفات ملکی به همراه اسم می‌آیند، ضمایر ملکی جایگزین اسم می‌شوند.

That is my coat.
That coat is mine.

 

منبع:آکادمی سفیرگفتمانرمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسیمالکیتگرامر زبان انگلیسیParts of Speechسریال گرامریآکادمی سفیرگفتمانآکادمی سفیر
تازه های آموزشی
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت با 16 جعبه در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 50
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / اضافه کردن مرحله جدید به بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 48
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / برنامه صدای قطره آب در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / طراحی محیط نقاشی در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / تغییر لباس اسب در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / تغییر لباس گربه در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / حرکت گربه با کلیدهای جهت دار در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی ص 46
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / حرکت شش ضلعی گربه در اسکرچ Scratch-v1.4 -کار کلاسی ص 46
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / فرمان های شرطی در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / فرمان حلقوی در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / ساخت یک قطعه برنامه ساده در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / آشنایی با محیط برنامه اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / کلیات پودمان بازی های رایانه ای - اسکرچ Scratch-v1.4

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir