سریال گرامری قسمت هفتم - اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

زبان انگلیسی - سریال گرامری - گرامر و دستور زبان انگلیسی


اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش - Countable/Uncountable Nouns

اسامی قابل شمارش اسم‌هایی هستند که هر دو ساختار مفرد و جمع را دارند. این در حالی‌است که اسامی غیر قابل شمارش شکل جمع نداشته و همیشه مفردند.

countable nouns
book, books
mouse, mice
sheep, sheep
uncountable nouns
bread
water


تشخیص قابل شمارش یا غیر قابل شمارش بودن اسم به لحاظ انتخاب تخصیص‌گر مناسب اهمیت دارد.

countable nouns
few, a few, many, how many
uncountable nouns
little, a little, much, how much
both countable and uncountable
some, any, a lot of


مثال:

Im making a few cups of tea.
Theres some money on the table.
Have we got any bread?
How many chairs do we need?
How much milk have we got?


توجه کنید که هنگام استفاده از اسامی غیر قابل شمارش، می توان از پیمانه برای شمردن استفاده کرد.

a bag of flour
a bar of chocolate
a bottle of milk
a bowl of soup
a box of cereal
a can of tuna
a carton of orange juice
a cup of hot coffee
a glass of water
a jar of honey
a tube of toothpaste

 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسیقابل شمارشغیر قابل شمارشCountableUncountable Nounsگرامر زبان انگلیسیParts of Speechسریال گرامریآکادمی سفیرگفتمانآکادمی سفیر
تازه های آموزشی
سریال گرامری قسمت دهم - پسوند‌های صفت ساز - Participle Adjectives در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت نهم - صفت - Adjectives در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت هشتم - حروف تعریف در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت هفتم - اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت ششم - ضمایر و صفات اشاره در زبان انگلیسی
آموزش جامع و کامل واژگان ضروری تافل ( TOEFL ) برای اندروید
دانلود اپلیکیشن آموزش 504 واژه ضروری بدون توقف برای اندروید
دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی هفتم - عددهای صحیح + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی هشتم - عددهای اول + پاسخ تشریحی
دانلود آزمون چهارگزینه ای فصل اول ریاضی هشتم - عددهای صحیح و گویا + پاسخ تشریحی
دانلود خلاصه فصل های اول تا هشتم - علوم هشتم
سریال گرامری قسمت پنجم - مالکیت در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت چهارم - زمان حال فعل “to be”
سریال گرامری قسمت سوم - انواع جملات ساده در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت دوم - بررسی فعل و انواع آن در زبان انگلیسی

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir