سریال گرامری قسمت هفتم - اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

زبان انگلیسی - سریال گرامری - گرامر و دستور زبان انگلیسی


اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش - Countable/Uncountable Nouns

اسامی قابل شمارش اسم‌هایی هستند که هر دو ساختار مفرد و جمع را دارند. این در حالی‌است که اسامی غیر قابل شمارش شکل جمع نداشته و همیشه مفردند.

countable nouns
book, books
mouse, mice
sheep, sheep
uncountable nouns
bread
water


تشخیص قابل شمارش یا غیر قابل شمارش بودن اسم به لحاظ انتخاب تخصیص‌گر مناسب اهمیت دارد.

countable nouns
few, a few, many, how many
uncountable nouns
little, a little, much, how much
both countable and uncountable
some, any, a lot of


مثال:

Im making a few cups of tea.
Theres some money on the table.
Have we got any bread?
How many chairs do we need?
How much milk have we got?


توجه کنید که هنگام استفاده از اسامی غیر قابل شمارش، می توان از پیمانه برای شمردن استفاده کرد.

a bag of flour
a bar of chocolate
a bottle of milk
a bowl of soup
a box of cereal
a can of tuna
a carton of orange juice
a cup of hot coffee
a glass of water
a jar of honey
a tube of toothpaste

 رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسیقابل شمارشغیر قابل شمارشCountableUncountable Nounsگرامر زبان انگلیسیParts of Speechسریال گرامریآکادمی سفیرگفتمانآکادمی سفیر
تازه های آموزشی
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت با 16 جعبه در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 50
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / اضافه کردن مرحله جدید به بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 48
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / برنامه صدای قطره آب در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / طراحی محیط نقاشی در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / تغییر لباس اسب در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / تغییر لباس گربه در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / حرکت گربه با کلیدهای جهت دار در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی ص 46
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / حرکت شش ضلعی گربه در اسکرچ Scratch-v1.4 -کار کلاسی ص 46
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / فرمان های شرطی در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / فرمان حلقوی در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / ساخت یک قطعه برنامه ساده در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / آشنایی با محیط برنامه اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / کلیات پودمان بازی های رایانه ای - اسکرچ Scratch-v1.4

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir