آموزش زبان فرانسوی - درس هفتم : Chiffres - اعداد

سایر زبان ها - آموزش زبان فرانسه به زبان ساده

اعداد

Chiffres

 

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 


Je compte:
من می شمارم


un, deux, trois
یک .دو.سه


Je compte jusqu’à trois.
من تا سه می شمارم


Je compte de nouveau
من به شمارش ادامه می دهم


quatre, cinq, six,
چهار، پنج، شش


sept, huit, neuf
هفت، هشت، نه


Je compte.
من می شمارم


Tu comptes.
تو می شماری


Il compte.
او (مرد) می شمارد


Un. Le premier.
یک، اول


Deux. Le deuxième.
دو، دوم


Trois. Le troisième.
سه، سوم


Quatre. Le quatrième.
چهار، چهارم


Cinq. Le cinquième.
پنج، پنجم


Six. Le sixième.
شش، ششم


Sept. Le septième.
هفت، هفتم


Huit. Le huitième.
هشت، هشتم


Neuf. Le neuvième.
نه، نهم


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : فرانسویفرانسه به زبان سادهآموزش فرانسهفرانسهزبان فرانسهChiffresاعداد
تازه های آموزشی
آموزش 1100 واژه بدون توقف ( کتاب 1100 واژه ضروری )
آموزش 504 واژه بدون توقف ( کتاب 504 واژه ضروری )
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه نهم نوبت سوم تیر ماه 96+ پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه نهم نوبت اول دی ماه 95 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه نهم نوبت دوم خرداد ماه 96 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هشتم میان ترم سال 97 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هشتم نوبت دوم خرداد ماه 95 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هشتم نوبت دوم خرداد ماه 96 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هفتم نوبت سوم شهریور ماه 94 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه 95 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه 96 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت سوم تیر ماه 95 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت سوم تیر ماه 96 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت اول دی ماه 95+ پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت دوم خرداد ماه 95 + پاسخ تشریحی

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir