آموزش زبان فرانسوی - درس چهارم : A l’école - درمدرسه

سایر زبان ها - آموزش زبان فرانسه به زبان ساده

درمدرسه

A l’école

 

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 


Où sommes-nous
ما کجا هستیم


Nous sommes à l’école.
ما در مدرسه هستیم


Nous avons cours.
ما کلاس درس داریم


Ce sont les élèves.
اینها دانش آموزان هستند


C’est l’institutrice.
این خانم معلم است

C’est la classe.


C’est la classe.
این کلاس درس است


Que faisons-nous
ما چکار می کنیم؟


Nous apprenons.
ما درس میخوانیم


Nous apprenons une langue
ما یک زبان یاد میگیریم


J’apprends l’anglais.
من انگلیسی یاد میگیرم


Tu apprends l’espagnol.
تو اسپانیایی یاد میگیری


Il apprend l’allemand.
او (مرد) آلمانی یاد میگیرد


Nous apprenons le français.
ما فرانسوی یاد میگیریم


Vous apprenez l’italien
شما ایتالیایی یادمیگیرید


Ils apprennent le russe.
آنها روسی یاد میگیرند


Apprendre des langues est intéressant.
یادگیری زبان جالب است


Nous voulons parler avec les gens.
ما میخواهیم با انسانها صحبت کنیم


Au revoir !
(خداحافظ (تا بعد


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : فرانسویفرانسه به زبان سادهآموزش فرانسهفرانسهزبان فرانسهA l’écoleدرمدرسه
تازه های آموزشی
زبان عربی به زبان ساده - درس پنجاه و دوم : فى المتجر - فى المتجر
زبان عربی به زبان ساده - درس پنجاه و یکم : قضاء الحاجات - خرید مایحتاج
آموزش زبان فرانسوی - درس صدم : Adverbes - قیدها
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و نهم : Génitif - حالت اضافه
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هشتم : Conjonctions doubles - حروف ربط مضاعف
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هفتم : Conjonctions 4 - حروف ربط 4
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و ششم : Conjonctions 3 - حروف ربط 3
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و پنجم : Conjonctions 2 - حروف ربط 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و چهارم : Conjonctions 1 - حروف ربط 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و سوم : Subordonnées avec si - جملات وابسته با آیا
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و دوم : Subordonnées avec que 2 - جملات وابسته با که 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و یکم : Subordonnées avec que 1 - جملات وابسته با که 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نودم : Impératif 2 - امری 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و نهم : Impératif 1 - امری 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هشتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 2

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir