آموزش زبان فرانسوی - درس دهم : Hier – aujourd’hui – demain - دیروز – امروز – فردا

سایر زبان ها - آموزش زبان فرانسه به زبان ساده

دیروز – امروز – فردا

Hier – aujourd’hui – demain

 

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 


Hier, c’était samedi.
دیروز شنبه بود


Hier, je suis allé au cinéma.
من دیروز سینما بودم


Le film était intéressant.
فیلم جالبی بود


Aujourd’hui, c’est dimanche.
امروز یکشنبه است


Aujourd’hui, je ne travaille pas.
من امروز کار نمیکنم


Je reste à la maison.
من امروز در خانه می مانم


Demain, c’est lundi.
فردا دوشنبه است


Demain, je recommence à travailler.
من فردا دوباره کار می کنم


Je travaille au bureau.
من در اداره کار میکنم


Qui est-ce
این کیست؟


C’est Pierre.
این پیتر است


Pierre est étudiant.
پیتر دانشجو است


Qui est-ce
این کیست؟


C’est Marthe..
این مارتا است


Marthe est secrétaire.
مارتا منشی است


Pierre et Marthe sont amis.
پیتر و مارتا با هم دوست هستند


Pierre est l’ami de Marthe.
پیتر دوست پسر مارتا است


Marthe est l’amie de Pierre.
مارتا دوست دختر پیتر است


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : فرانسویفرانسه به زبان سادهآموزش فرانسهفرانسهزبان فرانسهHier – aujourd’hui – demainدیروز – امروز – فردا
تازه های آموزشی
آموزش زبان فرانسوی - درس صدم : Adverbes - قیدها
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و نهم : Génitif - حالت اضافه
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هشتم : Conjonctions doubles - حروف ربط مضاعف
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هفتم : Conjonctions 4 - حروف ربط 4
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و ششم : Conjonctions 3 - حروف ربط 3
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و پنجم : Conjonctions 2 - حروف ربط 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و چهارم : Conjonctions 1 - حروف ربط 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و سوم : Subordonnées avec si - جملات وابسته با آیا
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و دوم : Subordonnées avec que 2 - جملات وابسته با که 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و یکم : Subordonnées avec que 1 - جملات وابسته با که 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نودم : Impératif 2 - امری 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و نهم : Impératif 1 - امری 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هشتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هفتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 1 ضمائر ملکی 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و ششم : Questions – Passé 2 - سوال کردن- گذشته (زمان گذشته) 2

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir