تازه ها
 • آموزش تصویری درس هفتم My Hobbies - علاقه های من - زبان هشتم
  آموزش تصویری زبان هشتم - پایه هشتم
 • آموزش تصویری درس ششم My Village - روستای من - زبان هشتم
  آموزش تصویری زبان هشتم - پایه هشتم
 • آموزش تصویری درس پنجم My City - شهر من - زبان هشتم
  آموزش تصویری زبان هشتم - پایه هشتم
 • آموزش تصویری درس چهارم My Health - سلامتی من - زبان هشتم
  آموزش تصویری زبان هشتم - پایه هشتم
 • آموزش تصویری درس سوم My Abilities - توانایی های من - زبان هشتم
  آموزش تصویری زبان هشتم - پایه هشتم
 • دانلود فیلم آموزشی قالب بندی و جلوه های گذار PowerPoint 2016
  دانلود فیلم های نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای - پایه دهم رشتۀ شبکه و نرم افزار رایانه - فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی نماهای پرونده ارائه در PowerPoint 2016
  دانلود فیلم های نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای - پایه دهم رشتۀ شبکه و نرم افزار رایانه - فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی ارائه مطلب - قدرت برقراری ارتباط
  دانلود فیلم های نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای - پایه دهم رشتۀ شبکه و نرم افزار رایانه - فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی تغییر کادر سلول ها در word 2016
  دانلود فیلم های نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای - پایه دهم رشتۀ شبکه و نرم افزار رایانه - فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی ویرایش و عوض کردن نمودار سازمانی در word 2016
  دانلود فیلم های نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای - پایه دهم رشتۀ شبکه و نرم افزار رایانه - فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی جلوه ، رنگ و نور تصویر در word 2016
  دانلود فیلم های نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای - پایه دهم رشتۀ شبکه و نرم افزار رایانه - فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی ترسیم و ویرایش اشکال در word 2016
  دانلود فیلم های نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای - پایه دهم رشتۀ شبکه و نرم افزار رایانه - فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی قالب بندی با ابزار Paraghraph در نرم افزار word 2016
  دانلود فیلم های نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای - پایه دهم رشتۀ شبکه و نرم افزار رایانه - فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی نرم افزار Word 2016
  دانلود فیلم های نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای - پایه دهم رشتۀ شبکه و نرم افزار رایانه - فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی تنظیمات مربوط به Lock Screen Themes
  دانلود فیلم های نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای - پایه دهم رشتۀ شبکه و نرم افزار رایانه - فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی تنظیمات حساب کاربری در ویندوز 10
  دانلود فیلم های نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای - پایه دهم رشتۀ شبکه و نرم افزار رایانه - فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلمی آموزش ایجاد کاربر جدید در ویندوز 10
  دانلود فیلم های نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای - پایه دهم رشتۀ شبکه و نرم افزار رایانه - فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود آموزش نرم افزارهای امنیتی و بدافزار ها - نرم افزارهای امنیتی
  دانلود فیلم های نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای - پایه دهم رشتۀ شبکه و نرم افزار رایانه - فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود آموزش نرم افزارهای امنیتی و بدافزارها - بدافزارها
  دانلود فیلم های نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای - پایه دهم رشتۀ شبکه و نرم افزار رایانه - فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود آموزش ضبط روی لوح فشرده به کمک Windows Media Player در ویندوز 10
  دانلود فیلم های نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای - پایه دهم رشتۀ شبکه و نرم افزار رایانه - فنی و حرفه ای و کاردانش

 • کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir