تازه ها
 • دانلود فیلم آموزشی رایانش ابری
  پایه دهم فنی و حرفه ای - فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی ربات امدادگر
  پایه دهم فنی و حرفه ای - فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی الهام از آناتومی بدن کانگورو
  پایه دهم فنی و حرفه ای - فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی ربات نارگیل چین
  پایه دهم فنی و حرفه ای - فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی اقتصاد دانش بنیان
  پایه دهم فنی و حرفه ای - فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی حمله سایبری
  پایه دهم فنی و حرفه ای - فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی کلاس درس مجازی
  پایه دهم فنی و حرفه ای - فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی پرداخت از طریق درگاه بانکی
  پایه دهم فنی و حرفه ای - فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی سیر تکامل نحوه ارتباط افراد در جوامع
  پایه دهم فنی و حرفه ای - فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی سیر تکاملی جوامع بشری
  پایه دهم فنی و حرفه ای - فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی شمارش - سیستم های عددنویسی
  پایه دهم فنی و حرفه ای - فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی دولت الکترونیک
  پایه دهم فنی و حرفه ای - فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی آرگونومی-بخش دوم
  پایه دهم فنی و حرفه ای - فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی آرگونومی-بخش اول
  پایه دهم فنی و حرفه ای - فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی تاریخچه رایانه
  پایه دهم فنی و حرفه ای - فنی و حرفه ای و کاردانش
 • آموزش جملات زبان انگلیسی در مورد ماه رمضان
  آموزش مکالمات روزمره انگلیسی - زبان انگلیسی
 • آموزش جملات زبان انگلیسی در مورد صبحانه
  آموزش مکالمات روزمره انگلیسی - زبان انگلیسی
 • آموزش جملات خرید پوشاک در زبان انگلیسی
  آموزش مکالمات روزمره انگلیسی - زبان انگلیسی
 • آموزش مکالمات در کلاس درس و آنچه زبان آموز می گوید. در زبان انگلیسی
  آموزش مکالمات روزمره انگلیسی - زبان انگلیسی
 • آموزش جملات مورد نیاز زبان انگلیسی در پمپ بنزین
  آموزش مکالمات روزمره انگلیسی - زبان انگلیسی

 • کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir